Tržnica prostovoljnih del

Dne 11. 12. 2013 sem se, kot predstavnik Društva Vilko Mazi, udeležil Tržnice prostovoljnih del, ki jo je organizirala Študentska organizacija Pedagoške fakultete v Ljubljani v sodelovanju s Študentskim svetom Pedagoške fakultete. Dogodek se je odvijal v avli Pedagoške fakultete med 10. in 14. uro.

Tržnice so se udeležile številne slovenske nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju Ljubljane, med drugimi ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Društvo Vita za pomoč osebam po nezgodni poškodbi glave, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Javni zavod Mladi zmaji, Društvo Legebitra, Zveza društev upokojencev Slovenije in Društvo za pomoč starejšim občanom.

Ob prihodu na fakulteto je vsaka organizacija dobila svoj prostor v avli, kjer je lahko razstavila svoje eksponate, kot npr. knjige, zloženke, slike, plakate in podobno.

Na tržnico sem prinesel naše delovne zvezke, revijo »Povej«, nekaj izvodov zvezka »Most do antike« avtorice Dušice Kunaver, več izvodov knjige »Jecljam! Si mi kos?-Sem si kos?« avtorice Vlaste Podbrežnik ter več zloženk o Društvu Vilko Mazi v slovenskem in angleškem jeziku. Kmalu sem ugotovil, da je naša stojnica ena bolje založenih na tržnici.

Obiskovalci tržnice so bili predvsem študentje Pedagoške fakultete vseh letnikov, ki so imeli odlično priložnost spoznati dejavnosti humanitarnih in nevladnih organizacij ter se seznaniti s prostovoljstvom in njegovimi prednostmi.

Največ zanimanja za aktivnosti našega društva so pokazali študentje specialne in rehabilitacijske pedagogike ter študentje socialne pedagogike, študentov logopedije pa je bilo nekoliko manj. Tudi prostovoljci iz drugih društev in organizacij so se zanimali za programe, ki jih izvajamo.

Ob koncu uradnega dela tržnice smo se udeleženci in organizatorji strinjali, da bi bilo potrebno v prihodnje organizirati še več takšnih dogodkov, tudi na drugih fakultetah ter na ta način ljudem predstaviti in promovirati prostovoljstvo.

Pedagoško fakulteto sem zapustil zadovoljen, ker sem vsem zainteresiranim uspešno predstavil dejavnosti našega društva.

To je bil štiriurni govorni nastop z izbrano temo in odlična priložnost za razvijanje komunikacijskih sposobnosti ter krepitev samozavesti.

Georgij Done

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.