Nekaj vsebine tekoče izdaje

Objavljamo nekaj člankov, ki so izšli v 15. izdaji revije Povej. Objavljeni članki so večinoma iz interesnih področij članov.

Vsebina ob izidu petnajste številke revije Povej: