Pohod na Šmarno goro (6.7.2024)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” smo se 6. julija odpravili na Šmarno goro, kjer smo izvajali drugi program našega društva – Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju.

Vsem uporabnikom in članom društva, ki so tega dne sodelovali pri našem drugem programu se zahvaljujemo za udeležbo

Izvedli smo Mladinski tabor 2024 (13.6.2024-17.6.2024)

Med 13. in 17. junijem 2024 je bil v Ankaranu za uporabnike in člane Društva ‘Vilko Mazi’ organiziran Mladinski tabor na katerem so bile uspešno izvajane različne vrste govornih vaj ter aktivnosti v mestni okolici in naravi. Med drugim smo obiskali Debeli rtič in se z ladjo odpeljali v Trst.

Večdnevni Mladinski tabor 2024 je bil v celoti izveden zelo uspešno.

Vaje govora in obnašanja – Pohorje (11.5.2024)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo si 11. maja 2024, v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program), ogledali Pohorje.

Odpravili smo se na Roglo ter se povzpeli na Pot med krošnjami, ki se dviga 20 metrov nad tlemi. Obiskali smo tudi 37 metrov visoki razgledni stolp.

Udeleženci so vadili glasno branje in utrjevali nove naučene tehnike govora. Vaje govora so bile v celoti uspešno izvedene.

Vsem uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Hospitacije za študente Pedagoške fakultete (12.3.2024)

V torek, 12.3.2024, od 9. do 12. ure,  je Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ na Slovenčevi 19a  organiziralo hospitacije za študente Pedagoške fakultete. Hospitacije so vsebovale predstavitev Društva in njegovih aktivnosti: predstavitev petih programov Društva, praktični prikaz govorne obravnave in življenjske zgodbe obravnavancev.

Delovanje in aktivnosti Društva je predstavila logopedinja Vlasta Podbrežnik, prof. def. Sodelovali so tudi predsednik našega društva Georgij Done ter naši člani Jernej Petaros, Andrej Rupar in Matija Šporer. Hospitacij so se udeležili naši člani ter študentke in študentje 3. letnika študijskega programa Logopedija in surdopedagogika, v sklopu predmeta Motnje fluentnosti, katerega predavateljica je izr. prof. dr. Senka Sardelić, vaje v okviru predmeta pa izvaja asist. dr. Jerneja Novšak Brce. V sklopu predmeta Motnje fluentnosti je bila izvedena predstavitev našega društva, njegovega delovanja in aktivnosti.  

Vsem navzočim študentkam in študentom Pedagoške fakultete ter članom našega društva se zahvaljujemo za udeležbo.  

Izvedli smo tečaj retorike (5.3. in 6.3.2024)

V prostorih Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo izvedli tečaj retorike, ki je potekal med 5.3. in 6.3.2024. Dvodnevni tečaj je bil letos izveden v skaldu s predvidenim programom.

Tečaj retorike je vodila logopedinja prof. Vlasta Podbrežnik. Gostujoči predavateljici sta bili prof. Dušica Kunaver in Neva Ribnikar.

Snemalec AV retorike je bil Ilija Antolović, magister. prom. inž., oec.

Vsem udeležencem tečaja se zahvaljujemo za udeležbo.

Udeležili smo se pohoda po Jurčičevi poti (2.3.2024)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo se 2. marca 2024 v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program) udeležili  tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti.

Ob slovesu smo se zbrali pri spomeniku Josipu Jurčiču, ki se nahaja pred njegovo rojstno hišo na  Muljavi.

Uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Izvedli smo Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’ (22.2.2024)

V četrtek, dne 22.02.2024, smo izvedli 37. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’.  Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.  

Dnevni red:

1.   Otvoritev Občnega zbora članov

2.   Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov

3.   Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana

4.   Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja

5.   Poročilo verifikacijske komisije

6.   Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)

7.   Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2023

8.   Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje

9.   Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2024

10. Volitve novih članov v odborih in komisijah

11. Razno

12. Pogostitev in druženje 

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije« na Občnem zboru dne, 22.02.2024

  1. Pevski zbor (Dušica Kunaver, Vlasta Podbrežnik, Anja Hergula, Mojca Lozej, Andrej Rupar, Matija Šporer) – Tri planike, Sem deklica mlada vesela, Bod’ moja, bod’ moja
  2. Anja Hergula – nastop s harmoniko
  3. Georgij Done – V mladih brezah tiha pomlad (Ivan Minatti)
  4. Matija Šporer – Apel in čevljar (France Prešeren)
  5. Marko Knez – Kam (France Prešeren)
  6. Matjaž Breznik – Zadnji bledi sončni žarek (Ivan Cankar)
  7. Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
  8. Ilija Antolović  – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Sprejem pri predsednici Republike Slovenije za predstavnike humanitarnih organizacij (31.1.2024)

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v znak hvaležnosti za nepogrešljivo poslanstvo v minulem letu priredila sprejem za predstavnice in predstavnike humanitarnih organizacij. Sprejema v Predsedniški palači se je udeležilo okoli sedemdeset humanitark in humanitarcev iz različnih organizacij, ki s svojim plemenitim delovanjem zagotavljajo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo in s tem gradijo bolj solidarno in pravičnejšo družbo. Predstavnik Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ je bil Ilija Antolović.

Ljubljana, predsedniška palača. Sprejem predstavnikov in predstavnic humanitarnih organizacij pri predsednici republike Nataši Pirc Musar.

Ogled novoletne Ljubljane (15.12.2023)

Člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” smo si 15. decembra 2023 ogledali novoletno Ljubljano, kjer smo izvajali drugi program našega društva – Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju.

Vsem članom in uporabnikom društva, ki so tega dne sodelovali pri našem drugem programu se zahvaljujemo za udeležbo.

Vaje govora in obnašanja – Škofja Loka (11.11.2023)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo si 11. novembra 2023, v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program), ogledali Škofjo Loko.

Ogledali smo si Loški grad, mestno središče ter obiskali cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu.

Udeleženci so vadili glasno branje in utrjevali nove naučene tehnike govora. Vaje govora so bile v celoti uspešno izvedene.

Vsem uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.