Udeležili smo se 30. tradicionalnega pohoda na Šmarno goro (19.6.2019)

Dne, 19.6.2019, smo člani in drugi uporabniki storitev društva »Vilko Mazi«,  opravili že 30. tradicionalni pohod in nastop pred občinstvom na Šmarni gori.

»Mazijevci« smo, kljub oblačnemu vremenu, v celoti realizirali svoj cilj. Obiskali smo Šmarno goro ter uspešno izpeljali še ene vaje govora, socialnih veščin in obnašanja v naravnem okolju.

Članom društva se zahvaljujemo za udeležbo.

 

Izvedli smo Mladinski tabor Ankaran 2019 (06.06. – 10.06.2019)

Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami »Vilko Mazi«, Slovenčeva 19a, Ljubljana, je med 06.06. in 10.06.2019 organiziralo in izvedlo Mladinski tabor Ankaran s ciljem nekajdnevnega skupnega druženja oseb, ki jecljajo, v sproščenem naravnem okolju. Z namenom, da se premagajo socialne težave, napetosti ter, da se vzpostavijo boljši medsebojni odnosi.

Program je vseboval organiziranje in izvedbo govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju, vodenje vaj sproščanja in koncentracije, skrb za aktivno preživljanje prostega časa, spoznavanje kulturnih-etničnih znamenitosti naše obale ter negovanje ljudskega izročila.

Udeležencem letošnjega mladinskega tabora se zahvaljujemo za udeležbo.

 

Izvedli smo Vaje govora v naravnem okolju LJUBLJANA – RIBNICA – KOČEVJE (11.05.2019)

Društvo “Vilko Mazi” je v soboto, 11. 05. 2019, organiziralo vaje govora, obnašanja in socialnih veščin na relaciji: LJUBLJANA – KOČEVJE – LJUBLJANA.

Odhod avtobusa iz Ljubljane, s parkirišča Zavoda za gluhe in naglušne, Vojkova 74, je bil ob 7.30. Tudi tokrat smo med vožnjo od Ljubljane do cilja in nazaj opravili vaje govora pred množico, mikrofonom in kamero.

Članom društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Na TV SLO1 smo si v oddaji Dobro jutro ogledali prispevek o jecljanju (17.04.2019)

V sredo, 17.04.2019, je bil ob 8:30, v popularni televizijski oddaji Dobro jutro na TV SLO1, prispevek o jecljanju, katerega je povezovala novinarka Špela Močnik.

Posebna gosta oddaje, ki je bila posvečena jecljanju, sta bila prof. def. logopedinja Vlasta Podbrežnik in naš član Massimo Šarkezi. Odgovarjala sta na vprašanja o jecljanju ter hkrati predstavila delovanje Društva ‘Vilko Mazi’.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste si ogledali omenjeni intervju.

Arhivski posnetek omenjene oddaje in prispevka o jecljanju si lahko ogledate tukaj:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174609386

 

 

 

Naši člani so spregovorili za oddajo “jezikanje” na Valu 202 (29.03.2019)

V petek, 29.03.2019, ste lahko ob 8. uri poslušali radijsko oddajo “jezikanje” na Valu 202 v kateri so bili gostje Vlasta Podbrežnik, Marko Knez in Massimo Šarkezi.

Marko Knez, Vlasta Podbrežnik in Massimo Šarkezi (foto: Val 202)

Posnetek oddaje:

https://val202.rtvslo.si/2019/03/jezikanje-jecljanje/

Na voljo je tudi povezava do preteklih oddaj:

https://val202.rtvslo.si/jezikanje/

Izvedli smo tečaj retorike (12.03.2019-13.03.2019)

V prostorih Društva ‘Vilko Mazi’ smo 12.03. in 13.03.2019 izvedli tečaj retorike. Vodili sta ga logopedinji prof. Vlasta Podbrežnik in prof. Maja Štebih. Gostji- predavateljici sta bili Neva Ribnikar, univ. dipl. psihologinja, in Dušica Kunaver, profesorica ruskega in angleškega jezika. Snemalec AV retorike je bil Ilija Antolović, univ.dipl.prom.inž.

Vadili in utrdili smo sposobnost za učinkovito javno nastopanje. Drugi dan tečaja smo imeli govorne nastope pred skupino in kamero. Nato smo analizirali AV posnetke.

Udeležencem tečaja retorike se zahvaljujemo za udeležbo. Obenem jim čestitamo za uspešno opravljen tečaj.

 

Udeležili smo se 26. pohoda po Jurčičevi poti (02.03.2019)

Pustno soboto smo člani Društva ‘Vilko Mazi’, skupaj s sedem tisoč udeleženci, preživeli na 26. pohodu po Jurčičevi poti, kar je pravzaprav celo več, kot so se nadejali organizatorji. Če je bilo jutro nekoliko oblačno in hladno, pa je dopoldne sonce objelo deželo med Višnjo Goro in Muljavo ter pohodnike razveselilo z idealni pogoji. Tisti, ki so imeli veliko moči, so jo mahnili še naprej do Krke, kjer snemajo priljubljeno serijo Reko ljubezni.

Kot je na cilju, na Jurčičevi domačiji, povedal ivanški župan Dušan Strnad, je pri organizaciji pohoda sodelovalo več kot 200 prostovoljcev, ki so najbolj zaslužni, da prireditev vsako leto uspe, zato se jim je še posebej zahvalil. Tokrat je na Muljavi zbrane nagovoril predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.

Članom društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Za študente Pedagoške fakultete smo izvedli predstavitev Društva ‘Vilko Mazi’ (28.02.2019)

V četrtek, 28.02.2019, od 9. do 11. ure,  je v prostorih Pedagoške fakultete v Ljubljani potekala predstavitev Društva Vilko Mazi.

Predstavitve so se udeležili naši člani ter 23 študentk 3. letnika študijskega programa Logopedija in surdopedagogika, v sklopu predmeta Motnje fluentnosti, katerega predavateljica je izr. prof. dr. Senka Sardelić, vaje v okviru predmeta pa izvaja asist. dr. Jerneja Novšak Brce.

V sklopu predmeta Motnje fluentnosti je bila izvedena predstavitev našega društva, njegovega delovanja in aktivnosti.

Vsem navzočim študentkam Pedagoške fakultete ter članom našega društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Člani Društva ‘Vilko Mazi’ smo se udeležili slavnostne akademije ob 20. letnici fundacije FIHO (17.01.2019)

V četrtek, 17. januarja 2019, je ob 17. uri v Cankarjevem domu potekala slavnostna akademija ob 20. letnici fundacije FIHO.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan.

Pred slavnostnim dogodkom so se med 12. in 17. uro v II. preddverju Cankarjevega doma obiskovalcem predstavile invalidske in humanitarne organizacije, ki svoje programe, delovanje in naložbe financirajo s sredstvi fundacije. Dogodka smo se udeležili tudi člani Društva ‘Vilko Mazi’.

Izvedli smo 32. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’ (21.02.2019)

V četrtek, 21.02.2019, smo izvedli 32. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’. Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 1. Otvoritev občnega zbora ob 15.30 uri
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopali so člani društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2018
 8. Poročila komisij, razprava o poročilih in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2019
 10. Predstavitev prejšnjih in volitve novih članov Izvršnega odbora in komisij
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije«                             na Občnem zboru dne, 21.02.2019:

 • Georgij Done – Oton Župančič: Ti skrivnostni moj cvet
 • Marko Knez – Dragotin Kette: Na trgu
 • James Scott – Douglas Malloch: Bodi najboljši, karkoli si
 • Martin Grad – Ljudske pesmi: Snežinke, Koledna, Zapel sem iz mraka
 • Metka Kovačič – France Prešeren: Vrba
 • Robert Hofer – Homer: Odiseja (branje odlomka)
 • Drago Praprotnik – Drago Praprotnik: Lepe misli
 • Vlasta Podbrežnik kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
 • Ilija Antolović kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.