Izvedli smo Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’ (23.2.2023)

V četrtek, dne 23.02.2023, smo izvedli 36. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’.  Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.  

Dnevni red:

1.   Otvoritev Občnega zbora članov

2.   Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov

3.   Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana

4.   Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja

5.   Poročilo verifikacijske komisije

6.   Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)

7.   Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2022

8.   Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje

9.   Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2023

10. Volitve novih članov v odborih in komisijah

11. Podelitev priznanj ob 35. obletnici Društva

12. Razno

13. Pogostitev in druženje 

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije«  na Občnem zboru dne, 23.02.2023

 1. Martin Grad – Sonata v C duru, 1. stavek (W. A. Mozart)
 2. Daniel Mesojedec – Guttierrez – Osel in kukavica (ljudska pesem)
 3. Andrej Rupar – Kajetan Kovič: Slap
 4. Mojca Lozej – Tone Pavček: Drobtinice
 5. Matija Šporer – France Prešeren: Memento Mori
 6. Matjaž Breznik – Janez Medvešek: Ne miri
 7. Georgij Done –  Srečko Kosovel: Večer pred zimo
 8. Ilija Antolović – Pomlad (ljudska pesem)
 9. Pevski zbor (Dušica, Vlasta, Andrej itd.) – Miroslav Vilhar: Po jezeru blizu Triglava
 10.  Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
 11. Ilija Antolović  – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.