Izvedli smo 32. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’ (21.02.2019)

V četrtek, 21.02.2019, smo izvedli 32. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’. Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.

Predlagan je bil naslednji dnevni red: 

 1. Otvoritev občnega zbora ob 15.30 uri
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopali so člani društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2018
 8. Poročila komisij, razprava o poročilih in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2019
 10. Predstavitev prejšnjih in volitve novih članov Izvršnega odbora in komisij
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije«                             na Občnem zboru dne, 21.02.2019:

 • Georgij Done – Oton Župančič: Ti skrivnostni moj cvet
 • Marko Knez – Dragotin Kette: Na trgu
 • James Scott – Douglas Malloch: Bodi najboljši, karkoli si
 • Martin Grad – Ljudske pesmi: Snežinke, Koledna, Zapel sem iz mraka
 • Metka Kovačič – France Prešeren: Vrba
 • Robert Hofer – Homer: Odiseja (branje odlomka)
 • Drago Praprotnik – Drago Praprotnik: Lepe misli
 • Vlasta Podbrežnik kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
 • Ilija Antolović kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

 

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.