Izvedli smo Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’

V četrtek, dne 24.02.2022, smo izvedli 35. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’.  Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.  

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2021
 8. Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2022
 10. Volitve novih članov v odborih in komisijah
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije«                             na Občnem zboru dne, 24.02.2022: 

1 Georgij Done – Janez Menart: Jaz
2 Ilija Antolovič – pesem Jesen (avtor neznan)
3
Andrej Rupar – Tone Pavček: Beseda
Matjaž Breznik – Tone Pavček: Starši
Vlasta Podbrežnik – France Prešeren: Vrba
6 Dušica Kunaver – predavanje o ustanovitvi šole za šerpe v Nepalu
7 Dušica Kunaver – Jaz pa pojdem na Gorenjsko (ljudska)
Marko Knez – Tone Pavček: Skrivanje
9 Peter Bilbija – Tone Pavček: Korak
10 Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
11 Ilija Antolović – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Povezovalec: Peter Podbrežnik

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.