Ogled Kamnika (11.6.2022)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo si 11. junija 2022, v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program), ogledali Kamnik.

Sprehodili smo se do Malega gradu, pot nadaljevali skozi mestno jedro ter si ogledali različne mestne znamenitosti. Vaje govora so bile v celoti uspešno izvedene.

Vsem uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Izvedli smo Mladinski tabor 2022 (26.5.2022-30.5.2022)

Med 26. in 30. majem 2022 je bil v Ankaranu za uporabnike in člane Društva ‘Vilko Mazi’ organiziran Mladinski tabor na katerem so bile uspešno izvajane različne vrste govornih vaj ter aktivnosti v mestni okolici in naravi.

Večdnevni Mladinski tabor 2022 je bil v celoti izveden zelo uspešno.

Ogled Mozirskega gaja (7.5.2022)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo si 7. maja 2022, v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program), ogledali Mozirski gaj.

Govorne vaje so navkljub slabemu vremenu potekale med izjemno zanimivimi in poučnimi predavanji gospoda Ivana Čoparja, strokovnjaka na področju čebelarstva.

Vsem uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Nastop v oddaji Dobro jutro (25.4.2022)

Vlasta Podbrežnik, prof. def. logopedinja in podpredsednica Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’, ter Georgij Done, predsednik Društva ‘Vilko Mazi, sta v torek, 25.4.2022 nastopila v oddaji Dobro jutro na RTV SLO.

Posnetek njunega nastopa v oddaji Dobro jutro si lahko ogledate TUKAJ.

Za študente Pedagoške fakultete smo izvedli Predstavitev Društva ‘Vilko Mazi’ (15.3.2022)

V torek, 15.3.2022, od 9. do 11. ure,  je v prostorih Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ na Slovenčevi 19a prek aplikacije Zoom potekala predstavitev Društva in njegovih aktivnosti: predstavitev petih programov Društva, praktični prikaz govorne obravnave in življenjske zgodbe obravnavancev.

Delovanje in aktivnosti Društva je predstavila prof. def. – logopedinja Vlasta Podbrežnik. Sodelovali so tudi predsednik našega društva Georgij Done ter naša člana Katarina Novak in Matija Šporer.

Predstavitve prek aplikacije Zoom so se udeležili naši člani ter študentke in študentje 3. letnika študijskega programa Logopedija in surdopedagogika, v sklopu predmeta Motnje fluentnosti, katerega predavateljica je izr. prof. dr. Senka Sardelić, vaje v okviru predmeta pa izvaja asist. dr. Jerneja Novšak Brce. V sklopu predmeta Motnje fluentnosti je bila izvedena predstavitev našega društva, njegovega delovanja in aktivnosti.
Vsem navzočim študentkam in študentom Pedagoške fakultete ter članom našega društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Izvedli smo tečaj retorike (8.3. in 9.3.2022)

V prostorih Društva “Vilko Mazi” smo izvedli tečaj retorike, ki je potekal  8.3.2022 in 9.3.2022. Dvodnevni tečaj, ki je bil organiziran v prostorih Društva na Slovenčevi ulici 19a, Ljubljana, je letos potekal v skladu s predvidenim programom.

Tečaj retorike je vodila logopedinja prof. Vlasta Podbrežnik. Gostujoča predavateljica je bila prof. Dušica Kunaver. Snemalec AV retorike je bil Ilija Antolović, magister. prom. inž., oec.

Vsem udeležencem tečaja se zahvaljujemo za udeležbo.

Udeležili smo se pohoda po Jurčičevi poti (5.3.2022)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo se 5. marca 2022 v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program) udeležili  tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti.

Ob slovesu smo se zbrali pri spomeniku Josipu Jurčiču, ki se nahaja pred njegovo rojstno hišo na  Muljavi.

Uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Izvedli smo Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’

V četrtek, dne 24.02.2022, smo izvedli 35. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’.  Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.  

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2021
 8. Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2022
 10. Volitve novih članov v odborih in komisijah
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije«                             na Občnem zboru dne, 24.02.2022: 

1 Georgij Done – Janez Menart: Jaz
2 Ilija Antolovič – pesem Jesen (avtor neznan)
3
Andrej Rupar – Tone Pavček: Beseda
Matjaž Breznik – Tone Pavček: Starši
Vlasta Podbrežnik – France Prešeren: Vrba
6 Dušica Kunaver – predavanje o ustanovitvi šole za šerpe v Nepalu
7 Dušica Kunaver – Jaz pa pojdem na Gorenjsko (ljudska)
Marko Knez – Tone Pavček: Skrivanje
9 Peter Bilbija – Tone Pavček: Korak
10 Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
11 Ilija Antolović – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Povezovalec: Peter Podbrežnik

Ogled novoletne Ljubljane (7.12.2021)

Člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” smo si 7. decembra 2021 ogledali novoletno Ljubljano, kjer smo izvajali drugi program našega društva – Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju.

Vsem članom društva, ki so tega dne sodelovali pri našem drugem programu se zahvaljujemo za udeležbo.