Izvedli smo tečaj retorike (8.3. in 9.3.2022)

V prostorih Društva “Vilko Mazi” smo izvedli tečaj retorike, ki je potekal  8.3.2022 in 9.3.2022. Dvodnevni tečaj, ki je bil organiziran v prostorih Društva na Slovenčevi ulici 19a, Ljubljana, je letos potekal v skladu s predvidenim programom.

Tečaj retorike je vodila logopedinja prof. Vlasta Podbrežnik. Gostujoča predavateljica je bila prof. Dušica Kunaver. Snemalec AV retorike je bil Ilija Antolović, magister. prom. inž., oec.

Vsem udeležencem tečaja se zahvaljujemo za udeležbo.

Udeležili smo se pohoda po Jurčičevi poti (5.3.2022)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ smo se 5. marca 2022 v sklopu Vaj govora in obnašanja v naravnem okolju (naš 2. program) udeležili  tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti.

Ob slovesu smo se zbrali pri spomeniku Josipu Jurčiču, ki se nahaja pred njegovo rojstno hišo na  Muljavi.

Uporabnikom in članom Društva se zahvaljujemo za udeležbo.

Izvedli smo Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’

V četrtek, dne 24.02.2022, smo izvedli 35. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’.  Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.  

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2021
 8. Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2022
 10. Volitve novih članov v odborih in komisijah
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije«                             na Občnem zboru dne, 24.02.2022: 

1 Georgij Done – Janez Menart: Jaz
2 Ilija Antolovič – pesem Jesen (avtor neznan)
3
Andrej Rupar – Tone Pavček: Beseda
Matjaž Breznik – Tone Pavček: Starši
Vlasta Podbrežnik – France Prešeren: Vrba
6 Dušica Kunaver – predavanje o ustanovitvi šole za šerpe v Nepalu
7 Dušica Kunaver – Jaz pa pojdem na Gorenjsko (ljudska)
Marko Knez – Tone Pavček: Skrivanje
9 Peter Bilbija – Tone Pavček: Korak
10 Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
11 Ilija Antolović – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Povezovalec: Peter Podbrežnik

Ogled novoletne Ljubljane (7.12.2021)

Člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” smo si 7. decembra 2021 ogledali novoletno Ljubljano, kjer smo izvajali drugi program našega društva – Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju.

Vsem članom društva, ki so tega dne sodelovali pri našem drugem programu se zahvaljujemo za udeležbo.

Nastop v oddaji Svetovalni servis (22.10.2021)

V petek 22.10.2021 je bil Mednarodni dan ozaveščanja o jecljanju.

Tega dne je na Radio Slovenija 1 ob 8. uri potekala oddaja Svetovalni servis.

Oddaja je bila posvečena govornim motnjam-jecljanju. Gosta oddaje Svetovalni servis sta bila Vlasta Podbrežnik – prof.  def. logopedinja in podpredsednica Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’ ter Georgij Done – predsednik Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami ‘Vilko Mazi’.

Oddaji lahko prisluhnete TUKAJ.

Ogled Botaničnega vrta (30.9.2021)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” smo si 30. septembra 2021 ogledali Botanični vrt v Ljubljani, kjer smo izvajali drugi program našega društva – Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju.

Vsem uporabnikom in članom društva, ki so tega dne sodelovali pri našem drugem programu se zahvaljujemo za udeležbo.

Ogled Živalskega vrta (9.9.2021)

Uporabniki in člani Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” smo si 9. septembra 2021 ogledali Živalski vrt v Ljubljani, kjer smo izvajali drugi program našega društva – Vaje govora in obnašanja v naravnem okolju.

Vsem uporabnikom in članom društva, ki so tega dne sodelovali pri našem drugem programu se zahvaljujemo za udeležbo.