Izvedli smo Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’ (22.2.2024)

V četrtek, dne 22.02.2024, smo izvedli 37. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’.  Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.  

Dnevni red:

1.   Otvoritev Občnega zbora članov

2.   Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov

3.   Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana

4.   Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja

5.   Poročilo verifikacijske komisije

6.   Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)

7.   Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2023

8.   Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje

9.   Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2024

10. Volitve novih članov v odborih in komisijah

11. Razno

12. Pogostitev in druženje 

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije« na Občnem zboru dne, 22.02.2024

  1. Pevski zbor (Dušica Kunaver, Vlasta Podbrežnik, Anja Hergula, Mojca Lozej, Andrej Rupar, Matija Šporer) – Tri planike, Sem deklica mlada vesela, Bod’ moja, bod’ moja
  2. Anja Hergula – nastop s harmoniko
  3. Georgij Done – V mladih brezah tiha pomlad (Ivan Minatti)
  4. Matija Šporer – Apel in čevljar (France Prešeren)
  5. Marko Knez – Kam (France Prešeren)
  6. Matjaž Breznik – Zadnji bledi sončni žarek (Ivan Cankar)
  7. Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
  8. Ilija Antolović  – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.