Obvestilo o Občnem zboru Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” (22.4.2021)

Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami »Vilko Mazi« bo v četrtek, dne 22.4.2021, ob 15:30 uri, organiziralo 34. Občni zbor in kulturni program.

Občni zbor bo predvidoma potekal v sejni sobi, 1. nadstropje, Slovenčeva ul. 19a, Ljubljana.

Zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer so možne spremembe o katerih bodo uporabniki in člani Društva pravočasno obveščeni.

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2020
 8. Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2021
 10. Volitve novih članov v odborih in komisijah
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

  Opomba: Občni zbor je zaradi posledic pandemije Covid-19 prestavljen za dva meseca kasneje kot je bilo prvotno načrtovano.

Izvedli smo 33. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’ (20.02.2020)

V četrtek, 20.02.2020, smo izvedli 33. Občni zbor Društva ‘Vilko Mazi’. Vsem članom društva, ki so prišli na Občni zbor se zahvaljujemo za udeležbo.

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4.  Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2019
 8. Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2020
 10. Volitve novih članov v odborih in komisijah
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

Seznam nastopajočih uporabnikov in članov Društva »Vilko Mazi« pri izvedbi kulturnega in glasbenega programa »povedi-recitacije« na Občnem zboru dne, 20.02.2020:

 • Georgij Done – Janez Menart: Jaz
 • Marko Knez – Ciril Zlobec: Ko sva sama
 • Robert Hofer – France Prešeren: Kam
 • Martin Grad – Mali preludij v C dur-u. (J.S. Bach), Musette (Leopold Mozart)
 • Dušica Kunaver – Ljudske šege in običaji v pomladnem času
 • Vlasta Podbrežnik – kratko predavanje na temo GJM (govorno jezikovne motnje).
 • Ilija Antolović – kratko splošno predavanje o načrtovanju in izvedbi programov, delovanju društva in naložbah. Poudarek na dodatnem pridobivanju finančnih sredstev mimo Fundacije.

Povezovalec: Marko Knez