Objave v medijih

Društvo Vilko Mazi je vseskozi dejavno pri objavah v medijih. Naj omenimo samo nekaj izmed njih: