Objave v medijih

Društvo Vilko Mazi je vseskozi dejavno pri objavah v medijih. Naj omenimo samo nekaj izmed njih:

2021

Nastop v oddaji Svetovalni servis (22.10.2021)

2022

Nastop v oddaji Dobro jutro (25.4.2022)

Nastop v oddaji Jutro na Planet TV (28.6.2022)

Nastop v oddaji Svetovalni servis (21.10.2022)

2023

Nastop v oddaji Svetovalni servis na SLO1 ob 9. uri (20.10.2023)