O društvu Vilko Mazi

Člani društva Vilko Mazi

Društvo Vilko Mazi je prvo in edino v Sloveniji, ki druži in nudi pomoč vsem, ki smo obremenjeni z govorno-jezikovno motnjo. Ima status humanitarne organizacije in junija 2010 je minilo 23 let od takrat, ko je skupina strokovnjakov, entuziastov, želela tudi na ta način pomagati vsem, ki potrebujejo pomoč zaradi motnje govora. Društvo nosi ime v spomin na Vilka Mazija, ki je bil pionir slovenske logopedije.

Mnogo ljudi ne ve za stiske otrok, mladostnikov in odraslih, ki se bojimo izraziti svoje misli v družbi, pokazati svoje znanje v šoli, nastopiti pred razredom ali med prijatelji, saj je strah, da tega ne bomo zmogli, prevelik. V veliko pomoč so nam strokovnjaki in člani društva, ki s svojo dejavnostjo in znanjem še utrjujejo naučene tehnike izgovorjave.

Program društva omogoča pomoč pri obravnavi oseb z govorno-jezikovnimi motnjami, tečaj retorike, učenje tujega jezika, govorne vaje v naravnem okolju in še mnogo drugih aktivnosti. Člani, ki uspešno premagujemo svoje težave, lahko kot prostovoljci pomagamo novim članom. S tem si krepimo voljo, samozavest in kvaliteto življenja.

Cilji društva Vilko Mazi so:

 • nuditi stalno strokovno pomoč osebam z govorno-jezikovnimi motnjami;
 • odpravljati stres pred javnim nastopanjem;
 • izvajati treninge kontroliranega, sproščenega in tekočega govora pred poslušalci;
 • ohranjati psihofizično zdravje;
 • celovito vključevati osebe z govorno-jezikovnimi motnjami v socialno okolje;
 • razvijati pozitivno samopodobo;
 • pomagati premagovati govorne in socialne težave, napetosti, stiske in vzpostaviti boljše medsebojne odnose;

Društvo se aktivno ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

 • pomoč pri celoviti obravnavi oseb z govornojezikovnimi motnjami ob uporabi metode Zavestna sinteza razvoja in Vlaja
 • pomoč pri govorno-jezikovnem usposabljanju do ravni celovite rehabilitacije ob hkratnem znižanju potrebnih izdatkov družbe za to dejavnost;
 • izvajanje tečajev retorike in angleškega jezika;
 • organiziranje različnih predavanj in delavnic;
 • organiziranje govornih vaj in socialnih veščin v naravnem okolju;
 • vodenje vaj sproščanja in koncentracije;
 • nudenje svetovanja in strokovne pomoči;
 • aktiviranje prostovoljcev in skupin za samopomoč;
 • izdajateljsko in zalošniško dejavnost.

Društvo Vilko Mazi je član ELSA , evropskega združenja društev, ki se ukvarjajo z jeclanjem.