O Vilko Maziju

Vilko Mazi se je rodil 4. julija. 1888 v Črnomlju. Prežživljal je težžko otrošštvo, saj je žže zelo zgodaj ostal brez starššev. Postati je žželel prometnik na žželeznici, vendar ga zaradi kratkovidnosti v železničarsko služžbo niso sprejeli. Po šštudiju je postal odličen pedagog, surdo-pedagog in pionir slovenske logopedije.

Drušštvo za pomoč gluhonemi mladini je ustanovil žže leta 1930. Kot surdo-pedagog je napisal odmevne knjige in to Usoda gluhoneme mladine,  Pomoč gluhonemi mladini in Pomoč najbednejššim.

Kot prvi slovenski logoped se je z vsem srcem ukvarjal z logopedsko dejavnostjo. Na področju govorne patologije je napisal deli Govorne motnje s posebnim ozirom na jecanje in Preprečevanje in zdravljenje jecljanja. Njegova skrb za lepo, pravilno izražžanje in popolno artikulacijo je znana tudi po tem, da je posluššal govor radijskih napovedovalcev. Pri posluššanju radijskih oddaj je ocenjeval, kdo je primeren za opravljanje tega zahtevnega poklica, saj radijske oddaje poslušša več tisoč ljudi naenkrat. Oceno je posredoval tudi vodstvu RTV.

Bil je tudi izvrsten publicist, pisec literarnih zapisov, kartograf in pisec planinskih novic. V časopisu Planinski vestnik je od njegove prve šštevilke dalje redno objavljal članke. Narisal je tudi t.i. Videokrog – razgled s Triglava. S svojim izrednim spominom je presenečal mnoge, saj je med drugim znal na pamet celotno Prešernovo Poezijo.

Zaradi vsega njegovega dela in prizadevanj Drušštvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi nosi ime v spomin nanj, ki je starosta slovenske logopedije.