Obvestilo o Občnem zboru Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami “Vilko Mazi” (22.4.2021)

Društva za pomoč osebam z govornimi motnjami »Vilko Mazi« bo v četrtek, dne 22.4.2021, ob 15:30 uri, organiziralo 34. Občni zbor in kulturni program.

Občni zbor bo predvidoma potekal v sejni sobi, 1. nadstropje, Slovenčeva ul. 19a, Ljubljana.

Zaradi nepredvidljivih epidemioloških razmer so možne spremembe o katerih bodo uporabniki in člani Društva pravočasno obveščeni.

Dnevni red:

 1. Otvoritev Občnega zbora članov
 2. Sprejem dnevnega reda Občnega zbora članov
 3. Izvolitev delovnega predsedstva – predsednik in dva člana
 4. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dva overovatelja
 5. Poročilo verifikacijske komisije
 6. Kulturni program (nastopi članov in uporabnikov društva)
 7. Obravnava in sprejem poslovnega in finančnega poročila za leto 2020
 8. Poročila komisij, razprava na poročila in glasovanje
 9. Predlog in sprejem programa dela društva in finančni načrt za leto 2021
 10. Volitve novih članov v odborih in komisijah
 11. Razno
 12. Pogostitev in druženje

  Opomba: Občni zbor je zaradi posledic pandemije Covid-19 prestavljen za dva meseca kasneje kot je bilo prvotno načrtovano.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.